Meny Stäng

Coaching

Ibland kan vägen till ett jobb kännas lite krokig. Vi hjälper och stöttar dig så att du lättare når dina mål!

Möte & mening arbetar utifrån en lösningsfokuserad metod som utgår från att varje individ har svaren på sina frågor och där vi tillsammans tar oss förbi hindren för en bättre framtid.

Vi erbjuder dig:

Personlig coaching – där du får hjälp och stöd i att hitta dina mål
Bra och fungerande ansökningshandlingar – CV och Personligt brev
En enkel och metodisk handlingsplan
Kartläggning av kompetens
Träning i anställningsintervju och presentationsteknik
Vägledning och verktyg i arbetssökarprocessen
Att bli medveten om ditt nätverk

Vi är engagerade och kreativa coacher som ger dig personliga möten med mening och innehåll. Du får hjälp och stöttning utifrån din nuvarande livssituation.