Meny Stäng

För företag och myndigheter

Personlig coaching för dig som är chef eller anställd. Kanske finns ett behov att tala med en utomstående om sitt ledarskap, verksamheten, samarbetet med kolleger eller sin anställning. Att få hjälp att se ur nya perspektiv, hitta öppningar och nya möjligheter.

Gruppcoaching för er som arbetar tillsammans och som vill nå nya mål eller förbättra det nuvarande samarbetet. Tillsammans sätter vi mål, delmål och handlingsplan. Ser på hindren och hittar vägar förbi dessa. Styrkan i gruppcoaching ligger i att alla delaktiga/ansvariga är med och jobbar på en förändring vilket stärker gemenskapen och arbetsglädjen.

Coaching i syfte till rehabilitering av långtidssjukskrivna är idag ett måste. Med nya regler och direktiv från försäkringskassan finns ett stort behov att hjälpa sina anställda att komma tillbaka till ett fungerande arbetsliv och bättre hälsa. Här är det viktigt att tänka holistiskt och ta hänsyn till hela människan för att nå bästa resultat.