Meny Stäng

Fördelar med coaching

Coaching hjälper alla, individen såväl som arbetsgruppen, att nå framgång och ökad prestationsförmåga.Hela konceptet bygger på att man ser framåt, fokuserar på möjligheter, söker lösningar och plockar fram det unika och kraftfulla hos varje individ.

Coaching stärker de färdigheter en individ eller en organisation har. På så sätt påverkas din vardag och ditt arbetsklimat som i sin tur påverkar produktiviteten och resultaten.

Med coaching får chefen
– bättre och tydligare relationer med sina medarbetare
– mer kunskap om sina medarbetare och organisationen
– lättare att delegera
– ökat inflytande
– en mer effektiv och gladare personal
– mindre hantering av problem.

Med coaching får medarbetarna
– mer inflytande över sin arbetssituation
– en öppnare arbetsatmosfär
– lättare att nå sina mål
– ökad motivation
– verktyg att hantera problem och relationer
– lättare att säga nej

Visste du att friskvård för din personal är avdragsgill?
För mer information om vad som gäller för arbetsgivares avdragsrätt av friskvårdsaktiviteter för anställda, se:
Utdrag från Skatteverkets hemsida – 070703
Länk till Skatteverkets hemsida

Skatteverkets skrivelse – 050427
Länk till Skatteverkets hemsida

Andra fördelar:
– Forskning har visat att coaching har bland annat en förebyggande effekt vad gäller sjukskrivningar.
– Personlig utveckling hos de anställda ökar trivseln och därmed produktiviteten.
– PR för företagets personalvård.