Meny Stäng

För privatpersoner

 

Personlig coaching kan handla i stort sätt om vad som helst. Är det din karriär, dina studier, dina relationer, din sorg eller din personliga utveckling? Det är du som bestämmer vad du vill jobba med.

Livscoaching handlar om personlig utveckling. Det innefattar ditt fysiska, psykiska och andliga liv och går ut på att få tillbaka balansen i livet. Du växer som människa genom att möta dig själv och dina känslor. Med fokus på dina styrkor och det positiva hittar du ny kraft och får därmed bättre självkänsla. Genom att träna dig på att vara i känslan och i nuet, oavsett hur denna känsla och detta nu ser ut, så blir du en mer medveten och starkare individ som kan möta din vardag på ett nytt sätt.

Parcoaching för er som vill jobba med er relation. Samtalstekniken är densamma som vid personlig coaching men här finns även ett viktigt moment av lyssnande till vad er partner säger. Coachen hjälper till att förtydliga vad som sägs och upprätthåller en struktur för samtalet. Med öppna frågor ringas problematiken in och tillsammans hittar vi vägar för att nå målet.
(Jag arbetar inte med missbruk- och vålds-problematik som hänvisas till
familjerådgivning.)

Gruppcoaching för er som vill jobba tillsammans med andra, i liknande situation, med att nå ert mål. Detta är effektivt ur två synvinklar; dels får du coachingens fördelar vad det gäller mål, handlingsplan och utmaningar och dels får du den stöttning, gemenskap och reflektion som en grupp kan ge.
Tanken med grupperna, som består av 6 – 10 personer, är att de ska fungera som coachande självhjälpsgrupper. Här finns dock inte utrymme för individuell coaching.

Jag kommer att starta upp en kurs i gruppcoaching med temat; personlig utveckling. Kursen kommer att vara en gång i veckan under åtta veckor och ske antingen på dag- eller kvällstid, beroende på efterfrågan. Upplägget kommer att fokusera på att stärka varje individ genom att var och en sätter personliga mål och utforskar sina hinder/motstånd. Vi kommer att arbeta med våra sorger, förluster och rent konkret med att förbättra vår självkänsla och intuition. Dessutom blir det en del utmaningar/läxor att ta itu med. Fördelen med att jobba i grupp är många och för dig som är intresserad bör du vara beredd på att lyssna på, och delge andra, utav ditt eget liv. Detta kan vara en källa till kunskap, gemenskap och ny vänskap. Kursen startar upp fortlöpande och ska ses som början på en process.