Meny Stäng

Vad är coaching?

Coaching är en hjälp till självhjälp. Ett effektivt sätt att nå förändring i livet – oavsett om det gäller din karriär, dina relationer eller din egen personliga utveckling.

Coaching är en samtalsteknik men det finns ingen färdig mall för hur ett samtal ser ut. Varje coaching-session är unik, precis som varje klient är unik. Genom aktivt lyssnande, speglingar och utmaningar blir klienten sedd, hörd och får en bättre självkänsla.

Förr fanns coaching endast inom idrotten och näringslivet. Idag finns den till för alla i livets olika skeden. Coaching lämpar sig bland annat för:
– Dålig självkänsla
– Relationsproblem
– Hög stressnivå
– Vid vägskäl i livet
– Viktminskning
– Sömnproblem och mindre blockeringar
– Rehabilitering
– När livet känns meningslöst

Genom att sätta tydliga mål tar coachen dig från en plats till en annan. Coachen hjälper dig att hålla fokus på målet, tänka framåt och utgår från det friska och starka i dig.

Coaching handlar om att göra dig medveten så att du kan ta nya beslut och göra bra val för ditt liv.

Inom coaching ser man klienten som en kreativ person med oanade resurser som ansvarar för sina handlingar.

Coaching:
◦är ett partnerskap mellan coach och klient
◦är ett samtal där coachen fungerar som ett bollplank
◦bygger på att klienten är motiverad och beredd på att ”jobba” med sig själv
◦bygger på respekt och 100 % ärlighet vilket innebär bäst resultat
◦ska snarare ses som friskvård än sjukvård

Som din samtalspartner:
◦stöttar, inspirerar, vägleder och utmanar jag dig
◦hjälper jag dig att frigöra din potential – allt för att du ska nå dina mål
◦är jag intresserad och nyfiken av hela ditt liv, både det positiva och negativa
◦är jag Din resurs och vill Din framgång
◦hjälper jag dig att nå balans i livet