Meny Stäng

Individuell sorgbearbetning

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Kursbeskrivning:
Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.

Första kurstillfället går vi igenom upplägget och åtaganden. Första hemuppgiften delas ut. Följande kurstillfällen inleds med med att vi går igenom dagens tema, besvarar ev. frågor och går igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis delas nästkommande hemuppgift ut.

Praktisk information:
Kurslängd: 8 veckor
Omfattning: 8 möten om ca 60 minuter, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.
Plats: Möte & menings mottagning
Avgift: Se prislista
Kursmaterial samt litteratur ingår.