Meny Stäng

Sorgbearbetning i grupp

”Sorg handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor.”

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din
sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för längesedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är
utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Kursbeskrivning

Första kurstillfället:
Vi presenterar oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar
ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första hemuppgift.
Övriga kurstillfällen har följande upplägg:
Inledningsvis sitter vi i en något större grupp. Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter delar vi in oss i mindre grupper – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande. I den lilla gruppens bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften.
Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom arbetet i smågrupperna och besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

Praktisk information:
Kurslängd: 12 veckor
Omfattning: 12 möten á 2 timmar, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.
Plats: Meddelas senare
Avgift: Se prislista
Kursmaterial samt litteratur ingår.